fbpx

Couse Outline: Unity Programming

 Couse Outline: Unity Programming

สร้างกระบวนการคิด โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การสร้างจินตนาการในการทะลุขีดจำกัดในการพัฒนาการสั่งการให้วัตถุและองค์ประกอบต่างๆ ในโลก 3D สามารถเคลื่อนไหว ตอบสนองได้ตามที่ต้องการ แล้วสามารถต่อยอดสู่การขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ เช่น JavaScript, Python, C

Couse Outline: Unity Programming

 • ควบคุมวัตถุ 3D
 • เทคนิคการควบคุมกล้อง
 • การเคลื่อนที่เสมือนจริงและตรวจสอบการชน
 • การเก็บข้อมูลวัตถุและนำกลับมาใช้
 • การยิง และการสร้าง Dynamic Particle Effect
 • แนวคิดการออกแบบและสร้างเกมแบบ FPS

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 21-25 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

 • 8 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.1 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

 • 2,490 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

รูปแบบจัดกิจกรรม

 • ดู LIVE สด เรียนเขียนโปรแกรมออนไลน์

จัดโดย

 • ทีมงาน Hamster Hub

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post