fbpx

📢🎉 เปิดรับสมัครแล้วกับค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 13 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 📢🎉 เปิดรับสมัครแล้วกับค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 13 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดการรับสมัคร “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 13” ตอน “ The Road ”

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

*** กําหนดส่งใบสมัครภายในวันที่18 ธันวาคม 2563 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร) ***

ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

  • รอบที่ 1 วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 และ
  • รอบที่ 2 วันที่ 29 -31 ธันวาคม 2563 หากไม่กรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่า “สละสิทธิ์”

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2563 รวมเป็นจํานวน 2 วัน 1 คืน

จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ค่าใช้จ่าย

  • และชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 400 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้ รวมค่าอาหาร เสื้อ
    กิจกรรมสมุดค่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

  • ค่ายพยาบาลในฝัน มช

ในภาพอาจจะมี ‎ข้อความพูดว่า "‎13 13TH ΤΗ BORN TOBE TO BE NURSE CAMP نسور WARNING 9-10 JANUARY 2021‎"‎

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก ค่ายพยาบาลในฝัน มช

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post