fbpx

เวลาที่รอคอยมาถึงแล้ว!!!💥💥สายการบิน Aero Camp พร้อมพาทุกท่านเดินทางไปสู่ดินแดนขนมไทย🛫✨

 เวลาที่รอคอยมาถึงแล้ว!!!💥💥สายการบิน Aero Camp พร้อมพาทุกท่านเดินทางไปสู่ดินแดนขนมไทย🛫✨

เวลาที่รอคอยมาถึงแล้ว!!!💥💥
สายการบิน Aero Camp พร้อมพาทุกท่านเดินทางไปสู่ดินแดนขนมไทย🛫✨
น้องๆ ที่สนใจจะร่วมเดินทางไปกับเรา สามารถสมัครกันเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564
🧨วันค่าย: 26-28 กุมภาพันธ์ 2564
🏕สถานที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
💌 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1S6pFiY79H2l63ewTEUNRzq…/view
📩ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งมาที่ Email : [email protected]
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ น้า พี่ๆ ทุกคนรออยู่💖🥺
📌สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
fb: Aero Camp KU
ig: aerocamp2020
tel: 0625420008 (พี่บีม), 0819291521 (พี่ไอซ์), 0633132163 (พี่เอิร์น)
 
 

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 5 มกราคม 2564

ระยะเวลาการรับสมัคร

  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนถึง วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
    ** นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ **

จำนวนรับสมัคร

  • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปวช. ทั่วประเทศ (ไม่จํากัดแผนการเรียน)

ค่าใช้จ่าย

  • การสมัครเข้าร่วมโครงการมีค่าธรรมเนียม 50 บาท

โดยจะมีค่าใช้จ่ายสําหรับร่วมโครงการจํานวน 650 บาท (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ชั้น 11 อาคารชูชาติ กําภู)

จัดโดย

  • ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Aero Camp KU

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post