fbpx

ผู้ชนะงาน ACADEMIC WAR #2

 ผู้ชนะงาน ACADEMIC WAR #2

ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา

งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่ 2
TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทาง TCASter ได้มีการจัดงาน ACADEMIC WAR เป็นปีที่ 2 ด้วยเสียงตอบรับที่ดีมาก ๆ  ทำให้ทาง TCASter จัดงานอีกครั้ง และในปีหน้า เราจะกลับมาอีกครั้งแน่นอน!! ถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจอยากเข้าร่วมงาน สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเพจ TCASter หรือทางเว็บไซต์ TCASter ได้เลย!!
.

โดยการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาธุรกิจ วิชากฎหมาย และการเมือง โดยแต่ละวิชามีผู้ชนะ 3 คน เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละวิชามีใครบ้างที่ได้รับรางวัล!!

วิชาคณิตศาสตร์

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นาย นนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นาย วรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นาย ศุภณัฐ จำปาเหล็ก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
.

วิชาเคมี

สอบแข่งขันวิชาเคมี

รางวัลชนะเลิศ นายนล สุภาสืบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกิจการ นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนกำเนิดวิทย์
.

วิชาฟิสิกส์

สอบแข่งขันวิชาฟิสิกส์

รางวัลชนะเลิศ นายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติธัช ตันติศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศุภเศรษฐ์ อ่ำโพธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

วิชาชีววิทยา

สอบแข่งขันวิชาชีววิทยา

รางวัลชนะเลิศ นายเสฏฐวุฒิ บัวดี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรดา ปากันทะ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเป็นธรรม สิทธุเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

วิชาภาษาอังกฤษ

สอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลชนะเลิศ นางสาววกัลยพัชร์ พลอยประดิษฐ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปุญญิศา เลขา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพชร ล้ำเลิศธน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาภาษาไทย

สอบแข่งขันภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศ นางสาวม่านฟ้า กษมาจารุพัชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวญาณิศา จิวสืบพงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

วิชาธุรกิจ

สอบแข่งขันวิชาธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศ นางสาววาริดา ศรีสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณีรนุช พันธุมาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย

วิชาธุรกิจ

สอบแข่งขันวิชากฎหมายและการเมือง

รางวัลชนะเลิศ นายอิงคนันท์ สูทธิปัญโญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิรวิชญ์ แจ่มจำรัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรินทร สิริพงษ์ณภัทร โรงเรียนสรรพวิทยาคม

kat pari

pari

Related post