fbpx

A.I. Camp for Teen ค่ายสิ่งประดิษฐ์ด้วย A.I.

 A.I. Camp for Teen ค่ายสิ่งประดิษฐ์ด้วย A.I.

แคมป์สร้างสิงประดิษฐ์ด้วย A.I.

-เรียนรู้เทคโนโลยี A.I.  หลักการพื้นฐาน และสร้างสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ เขียนโปรแกรม ประกอบอุปกรณ์ เชื่อมต่อวงจร
-ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการ สร้างสิงประดิษฐ์ ที่สนุกสนาน
-ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมแต่ไม่เคยประยุกต์สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์
-พัฒนาเป็นโครงงาน และแฟ้มสะสมผลงานได้ มีโค้ชผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาพัฒนาต่อยอดถึงระดับประกวด

สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-6 ทีต้องการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานสู่สายอาชีพด้านเทคโนโลยี และสร้างโปรไฟล์ของตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.64
9.00-16.00

รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก www.treelearningx.com/computer-technology/a-i-camp-for-teen
โทร.095-505-5665
แอดไลน์ @treelearning

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

  • 7 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.4 – ม.6

ค่าใช้จ่าย

  • 2,500 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

  • TREE LEARNING CO., LTD

act_01122020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post