fbpx

ดำนาขาเซ มนต์เสน่ห์วิถีชาวบ้าน

 ดำนาขาเซ มนต์เสน่ห์วิถีชาวบ้าน

“ดำนาขาเซ มนต์เสน่ห์วิถีชาวบ้าน” ณ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการดำนา และ การลงดำนาจริงด้วยตัวเอง พร้อมกับชมวิถีชีวิตของชุมชนไทยเชื้อสายจีนและวิถีชีวิตแบบชนบท

1.จัดขึ้นโดยใคร

จัดโดยภาคีสังคมศึกษาประกอบไปด้วย 6โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนอัสชัมชัญศึกษา และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2.จัดขึ้นเพื่ออะไร

เพื่อให้ทุกๆ คนที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเเละการเรียนรู้การใช้ชีวิตเเบบเศรษฐกิจพอเพียงเเละเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.ผู้เข้าร่วมทำอะไรบ้าง

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการดำนา และได้ได้ลงดำนา รวมทั้งมีการชมศูนย์การเรียนรู้และชมวิถีชีวิตของชุมชนไทยเชื้อสายจีนและวิถีชีวิตแบบชนบท

4.กิจกรรมในค่าย

มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมถึง 4 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การดำนาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งชมวิถีชีวิตชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิถีชาวนา นั่งรถชมวิวทิวทัศน์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่พวกเราได้ทำให้ทุกคนได้มาร่วมทำกิจกรรม พร้อมทั้งทำความรู้จักเพื่อนใหม่ร่วม 200 คน!

5.ประกันภัย

เนื่องจากอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางภาคีสังคมศึกษา จึงได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อเป็นการคุ้มครอง หากผู้เข้าร่วมประสบอุบัติเหตุ ขณะทำกิจกรรมเเละตลอดการเดินทาง

6.อาหาร

อาหารในรูปแบบของบุฟเฟต์ ตักได้ไม่อั้น และมีนํ้าดื่มฟรีดื่มได้ไม่จํากัดตลอดการร่วมกิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย

750 บาท ประกอบไปด้วย

 1. ค่ารถไป-กลับ
 2. ค่าอาหาร(บุฟเฟต์)
 3. ค่าเข้าร่วมกิจกรรม (ซึ่งมีถึง4 ฐานกิจกรรม)
 4. ของกำนัลสุดพิเศษจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. เกียรติบัตรออนไลน์

โดยจะปิดรับการสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

8. จัดขึ้นที่ไหน

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย หรือ นาเฮียใช้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและองค์ความรู้ใหม่ๆในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยนัดรวมตัวขึ้นรถและกลับพร้อมกัน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 14 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับสมัคร

 • 200 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.3 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้) อายุ 15-18 ปี

ค่าใช้จ่าย

 • 750 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบรี

จัดโดย

 • ภาคีสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post