fbpx

ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน

 ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยการร่วมทำกิจกรรม ฟื้นฟูป่าชายเลน คลองโคน และศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน กินปู ดูลิง ลิ้มรสอาหารทะเลพื้นบ้าน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 สำหรับระดับชั้น ม.4-6

กำหนดการ
7.00 -7.15 ลงทะเบียน ณ สถาบันทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท ตึกบี ชั้น1 (บีทีเอสพญาไท)
7.15 – 8.00 อบรมการพื้นฐานการควบคุมการติดเชื้อ (ฺBasic Infection Control) โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับเกียรติบัตร
8.00 -10.30 ออกเดินทางสู่ โคลงโคน จังหวัดสมุทรสงคราม : รับประทานอาหารว่างบนรถ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน และปัญหาสิ่งแวดล้อม
11.00-12.30 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
12.30-14.00 รับทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30- 18.00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพ : รับใบเกียรติบัตร 2 ใบ คือ ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน และ พื้นฐานการควบคุมการติดเชื้อ (Basic Infection Control)

รูปถ่ายกิจกรรมจะอัพโหลด ที่ facebook.com/treelearningx

รับ 30 ที่เท่านั้น ค่าเข้าร่วมค่ายอาสา 2,200 บาท รวมอาหาร 2 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ รวมประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 22 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.4 – 6

ค่าใช้จ่าย

  • 2,200 บาท รวมอาหาร 2 มื้อ

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

  • Tree Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post