fbpx

ค่ายอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง @ เกาะล้าน

 ค่ายอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง @ เกาะล้าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศชายฝั่ง โดยการร่วมทำกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ณ ทะเลเกาะล้าน พัทยา เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา ชมธรรมชาติทางทะเล ปลูกปะการัง และร่วมเก็บขยะบนเกาะ กิจกรรมนี้สำหรับระดับชั้น ม.2-6

กำหนดการ
7.00 -7.30 ลงทะเบียน ณ สถาบันทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท ตึกบี ชั้น1 (บีทีเอสพญาไท)
7.30 -10.00 ออกเดินทางสู่ แหลมบาลีฮาย พัทยา รับประทานอาหารว่างบนรถ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเล และปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 นั่งเรือข้ามเกาะสู่เกาะล้าน
11.00-12.00 นั่งเรือชมธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะ
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 ปลูกปะการัง
14.00- 15.00 เก็บขยะบนเกาะ
15.00 – 16.00 นั่งเรือข้ามเกาะสู่่แหลมบาลีฮาย
16.00 -16.30 รับเกียรติบัตร
16.30 -19.00 เดินทางกลับกรุงเทพ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท

รูปถ่ายกิจกรรมจะอัพโหลด ที่ facebook.com/treelearningx

รับ 30 ที่เท่านั้น ค่าเข้าร่วมค่ายอาสา 2,500 บาท รวมอาหาร 2 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ รวมประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 31 มกราคม 2564

จำนวนรับสมัคร

  • 30 ที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.2 – 6

ค่าใช้จ่าย

  • 2,500 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

  • Tree Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post