fbpx

แข่งขันเต้น “UTCC Dance Contest 2021”

 แข่งขันเต้น “UTCC Dance Contest 2021”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต้น “UTCC Dance Contest 2021” (ครั้งที 4) ชิงทุนการศึกษามากกว่า 500,000 บาท

คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมาชิกในทีมต้องมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ตํ่ากว่า 3 คน
มีสมาชิกในทีมไม่ตํ่ากว่า 3 คน และไม่เกิน 15 คน
ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

เอกสารใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สำเนาบัตรประชาชนผู้แข่งขันทุกคนในทีม
Clip VDO Audition ความยาวไม่เกิน 1 นาที ส่งทางอีเมล์
หมายเหตุ หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมรายการแข่งขันให้ส่งผ่านช่องอีเมลล์ [email protected] utcc.ac.th เท่านั้น

กำหนดการแข่งขัน

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ Audition : วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
กิจกรรม Workshop : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
(ทีมที่ผ่าน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทุกคน)
รอบชิงชนะเลิศ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน

รอบที่ 1 : กติกาการตัดสินเข้ารอบ Audition
คณะกรรมการพิจารณาจาก Clip VDO Audition ความยาวไม่เกิน 1 นาที
รอบที่ 2 : ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้ากิจกรรม Workshop และ รับโจทย์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
รอบที่ 3 : กติการอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงชื่อสมัครได้ทีมเดียวเท่านั้น หากทีมใดที่มีผู้แข่งขันซํ้ากันขอปรับตกรอบทั้ง 2 ทีม การแข่งขันแต่ละทีมหากมีอุปกรณ์ประกอบโชว์ ต้องเตรียมและนำมาเอง
กติการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งอีกครั้งหลังประกาศทีมเข้ารอบ Audition
เกณฑ์การตัดสิน
แจ้งในวันทำกิจกรรม Workshop วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ คำตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธ์ในการเรียกร้องทุกกรณี

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
เงินรางวัล ประเภทละ 8,000 บาท
ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
เงินรางวัล ประเภทละ 5,000 บาท
ใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
เงินรางวัล ประเภทละ 3,000 บาท
ใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
เงินรางวัลประเภทละ 1,500 บาท
ใบประกาศนียบัตร
ทีมที่เข้ารอบ Audition ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกทีม
ติดต่อสอบถาม

พี่เมย์ : เบอร์ติดต่อ 09 4096 6527
พี่นุ่น : เบอร์ติดต่อ 06 1443 9969
e-mail : [email protected] utcc.ac.th
Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , UTCC The Idol และ พี่แนะแนว UTCC

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

  • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ Audition : วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
  • กิจกรรม Workshop : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
    (ทีมที่ผ่าน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทุกคน)

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

  • สมาชิกในทีมต้องมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ตํ่ากว่า 3 คน
  • มีสมาชิกในทีมไม่ตํ่ากว่า 3 คน และไม่เกิน 15 คน
  • ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร

จัดโดย

  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

dance contest_95

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post