fbpx

ค่ายพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ SYSTEMATIC & CREATIVE THINKING

 ค่ายพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ SYSTEMATIC & CREATIVE THINKING
SYSTEMATIC & CREATIVE THINKING

ค่ายพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ สำหรับ ม.3-6 – วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ช่วยให้เราสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน) ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

หลายๆครั้งที่ มีความกังวลใจกับภาวะ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วไม่เห็นทางที่ชัดเจนจะแก้ไข ในขณะที่มีข้อมูลต่าง ๆ เยอะแยะเต็มไปหมด … และไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาใช้ดี สิ่งสำคัญที่ควรทำคือ วิเคราะห์สถานการณ์ให้กระจ่าง ชัดเจนที่ปัญหาและสาเหตุ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาหาที่เกิดได้ตรงจุด .. และคิดเชิงสร้างสรรคเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ ที่ดีกว่า นั่นคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการจัดการกับสถานการณ์ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ใน. Systematic and Creative Thinking Camp for Teen

รอบ วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค.64 จัดที่ ม.เชียงใหม่
รอบ วันอาทติย์ที่ 21 ก.พ.64 จัดที่ ทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท

ค่าเข้าร่วมแคมป์ 2500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)
รับใบเกียรติบัตร รูปถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโหลดได้ที่ www.treelearningx.com

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 17 มกราคม 2564
  • 21 กุมภาพันธ์  2564

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3 – 6

ค่าใช้จ่าย

  • 2500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)
  • Tree Learning  จัดที่ ม.เชียงใหม่

จัดโดย

  • Tree Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post