fbpx

ค่ายพัฒนาทักษะ เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs

 ค่ายพัฒนาทักษะ เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ “New Gen” ‼️ ซึ่งผสมผสานกิจกรรมเชิงวิชาการ (indoor) และกิจกรรมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน (outdoor) ที่จะทำให้น้องๆ ค้นพบตัวเองและ “ดึงศักยภาพ” ของตนเองออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคง โดยกิจกรรมของค่ายมุ่งเน้นให้น้องๆ ตระหนักถึงหลักความสำคัญในแบบ “จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)” ซึ่งอิงตามหลักการของ United Nations (UN) อันเป็นเป้าหมายระดับโลก (Global Goals)

ค่ายนี้จะทำให้น้องๆ สามารถ

✔ รู้จักทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

✔ กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์

✔ เกิดทักษะในการสื่อภาษาและข้อมูลระหว่างกัน

✔ กล้าคิดแล้วลงมือทำอย่างมีความมั่นใจในตนเอง

✔ สร้างทักษะเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ

✔ รู้จักสร้างโอกาสและใช้โอกาสเป็น

✔ รู้จักการยอมรับและปรับตัวเข้าหากันภายในกลุ่ม

✔ รู้จักพึ่งพา แบ่งความสามารถกัน เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยกัน

สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้

★ Activities สร้างทักษะ ★

◇ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด SDGs

◇ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ Systematic Thinking

◇ กิจกรรม DIY ศิลปะสร้างสรรค์

◇ กิจกรรม Rally ตามล่าหาสมบัติ

★ SDGs Activity: กิจกรรม Zero Hunger ★

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก ◇ น้องๆ จะได้ลงมือ ปลูกผัก เพาะชำ ทำปุ๋ยหมัก แปรรูปอาหาร ทำขนมไทย และอีกมากมาย

SDGs คืออะไร

Sustainable Development Goals (SDGs) คือ เป้าหมายระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มุ่งเน้นให้ประชากรโลกตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคน

✸ รับรองได้ว่าทั้งสนุกและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างแน่นอน! น้องๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์รับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมถึงมีวิทยากรที่ให้ความรู้ในกิจกรรม SDGs โดยศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 17 มกราคม 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 30-31 มกราคม 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 9 – 12 ปี

ค่าใช้จ่าย

  • 4,990 บาท (จ่ายตอนสมัคร) *พิเศษ สำหรับวันนี้-11 ธ.ค. 3,990 บาท*

สถานที่จัดกิจกรรม

  • จ.นครนายก

จัดโดย

  • Start Doing Good : SDG Camp

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post