fbpx

Saturday School – “การเมืองในชีวิตประจำวัน”

 Saturday School – “การเมืองในชีวิตประจำวัน”

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Saturday School “การเมืองในชีวิตประจำวัน – Politics of Everyday Life” เพื่อชวนตั้งคำถามชีวิตประจำวัน ในแง่มุมเศรษฐศาสตร์การเมือง สตรีนิยม สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ “ดี” กว่าเดิม!

รายละเอียดโครงการ

  • กิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง
  • ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวลา 10:00-16:00 (ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย และ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ) โดยแบ่งหัวข้อและวันที่จัดกิจกรรม ดังนี้

1. “การเมืองไทย”: 14 พฤศจิกายน 2563 (เสาร์) “ประวัติศาสตร์ที่โรงเรียน (ไม่) สอน” โดย ดร.ปวงชน อุนจะนำ กิจกรรมดูหนังและเสวนา

2. “สตรีนิยม”: 19 พฤศจิกายน 2563 (พฤหัสบดี – เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว) เวิร์คชอป “เพศ ความยินยอม และประเด็นทับซ้อนทางสังคม” โดย Life Skills Thailand

3. “สุขภาพจิต”: 28 พฤศจิกายน 2563 (เสาร์) “โรคซึมเศร้ากับความบิดเบี้ยวของสังคม” โดย รศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ เวิร์คชอป “ความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรม”

4. “สิ่งแวดล้อม”: 5 ธันวาคม 2563 (เสาร์) “เมือง/กิน/คน” ภายใต้แนวคิด นิเวศน์วิทยาการเมืองในระดับเมือง (urban political ecology) โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ทัศนศึกษาพื้นที่สยาม-สามย่าน

พิเศษ!!!

กิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้าร่วมครบ 4 ครั้งจะได้รับ #เกียรติบัตร รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://forms.gle/JuWizbT27iGtLdgi9 ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางติดต่อส่วนตัว

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 2 ธันวาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 14, 19, 28 พฤศจิกายน และ 5 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.1 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้) / บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

  • สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post