fbpx

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความสวยงามทางศิลปะ และชัดเจน
 2. จะต้องมีอักษรย่อของหน่วยงาน คือคำว่า “RMUTT RADIO และ FM 89.5 MHz” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์
 3. ต้องสะท้อนถึงความเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “วิทยุราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต”
 4. ต้องสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเป็นสากล
 5. ผู้ส่งผลงานต้องใช้สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รหัสสี Royal blue #162B75) เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
 6. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งคำอธิบาย แนวคิด และความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด ตามแบบฟอร์มที่ทางสถานีวิทยุฯ กำหนด โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน
 7. ห้ามลอกเลียนแบบ หรือ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 8. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน
 9. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
 10. หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 11. หากทางสถานีวิทยุฯ พบว่าผลงานของผู้เข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 12. ผลคะแนนรางวัล Popular Vote ทางสถานีวิทยุฯ จะนำผลงานผู้เข้าประกวดอับโหลดลงหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางสถานีวิทยุฯ (FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี) เพื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับการนับคะแนนจากยอดกดไลค์ โดยระยะเวลาการนับคะแนนเปิดให้โหวต ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2563 และจะทำการปิดโหวตเพื่อสรุปคะแนนในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 13. กำหนดการมอบรางวัลจะมอบรางวัลในวันที่ 14 มกราคม 2564

การสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยดูรายละเอียดและสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.radio.rmutt.ac.th และ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

การส่งผลงาน

 1. ส่งภาพผลงานทั้งแบบสีและแบบขาวดำ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นามสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ทางเว็บไซด์ http://www.radio.rmutt.ac.th
 2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563
 3. ประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซด์ http://www.radio.rmutt.ac.th

(ระยะเวลาประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนนพิจารณาจาก

 1. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการแสดงแนวคิดในการออกแบบ 40 คะแนน
 2. ความเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์กับสื่อต่างๆที่หลากหลาย 30 คะแนน
 3. การเป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงความเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินจำนวน 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล เงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/RMUTTRadio
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ในวันและเวลาราชการ)
  • คุณภานุมาศ หัฐบูล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2691-7781-2 ต่อ 810 และ 096 964 9617
  • คุณดาริสา ตระกูลเง็ก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2691-7781-2 ต่อ 812 และ 085 141 5304

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • 16 ธันวาคม 2563

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จัดโดย

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Logo Contest08112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post