fbpx

ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี “PTU Engineering Innovation Award 2020”

 ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี “PTU Engineering Innovation Award 2020”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัคเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี “PTU Engineering Innovation Award 2020” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หัวข้อการประกวด
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงการทำงาน การทดแทนแรงงานคน การลดต้นทุน ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น การจราจร การเกษตร การสำรวจ อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และสายสามัญ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม (ทีมละไม่เกิน 6 คน)

กำหนดการรับสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมแบบร่างเสนอโครงงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน 30 ทีม วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • ส่งไฟล์โปสเตอร์และ Powerpoint วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รอบการแข่งขัน 2 รอบดังนี้

 • การแข่งขันรอบแรก
  • วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-09.30 น.
   • ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำผลงานมาติดตั้งตามบูทที่มหาวิทยาลัยจัดให้
   • เพื่อให้ผู้ร่วมงานโหวตคะแนน
  • วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
   • ทีมเข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือก 30 ทีม นำเสนอผลงานพร้อมป้ายไวนิลตามบูทที่จัดแสดงต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 12.00-13.00 น.
   • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น.
   • ประกาศผลทีมเข้าแข่งที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีม สุดท้าย
   • พิธีมอบเกียรติบัตรทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่ผ่านรอบแรก)
 • การแข่งขันรอบสุดท้าย
  • เวลา 13.00-15.30 น.
   • ที่มเข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานพร้อม PowerPoint ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีมละ 5 นาที
   • คณะกรรมการการตัดสินรวบรวมคะแนน
  • เวลา 15.30 -16.00  น.
   • ประกาศผลการแข่งขัน
   • พิธีมอบรางวัล โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

การสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

 • เว็บไซต์ http://engineering.ptu.ac.th/ptuengineering
 • เบอร์โทร 080-2672276
 • Email: [email protected]

คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 4 คนและภายนอกจำนวน 4 คน โดยพิจารณาตัดสิน จากเกณฑ์พื้นฐาน 6 ข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่

 • ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 20 คะแนน
 • เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ของผลงาน (ผลงานใช้ได้จริง) 20 คะแนน
 • การนำเสนอ 10 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครพร้อมแบบร่างเสนอโครงงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รอบการแข่งขัน 2 รอบดังนี้

 • การแข่งขันรอบแรก วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-09.30 น.
 • การแข่งขันรอบสอง วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา

จัดโดย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

innovation contest_07112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post