fbpx

ประกวดสโลแกน “OMBUDSMAN AWARDS”

 ประกวดสโลแกน “OMBUDSMAN AWARDS”

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสโลแกน “OMBUDSMAN AWARDS” ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSMAN) องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ

 • การสมัครเข้าร่วมการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน
 • ผู้สมัครสามารถมีชื่ออยู่ได้แค่เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2563
 • คัดเลือกผลงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ผ่านทางเฟซบุ๊ก Ombudsman Awards โดยผลงานสโลแกนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล
 • ประกาศผลรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานการประกวดสโลแกนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อหาที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

 • การตอบโจทย์ที่สื่อสารถึงองค์กรได้อย่างชัดเจน
 • การใช้หลักภาษาที่เหมาะสม
 • การใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ และชวนติดตาม
 • มีแนวคิดการนำเสนอที่น่าสนใจ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สโลแกน
  • โล่รางวัล Ombudsman Awards
  • เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • โล่รางวัล Ombudsman Awards
  • เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โล่รางวัล Ombudsman Awards
  • เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล
  • เงินรางวัล 5,000 บาท
  • เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Ombudsman Awards
 • Facebook : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • Email : [email protected]
 • โทร. 095 405 4067

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2563


วันที่คัดเลือกผลงาน

 • คัดเลือกผลงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลรางวัล

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
 • หมายเหตุ
  • การสมัครเข้าร่วมการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน
  • ผู้สมัครสามารถมีชื่ออยู่ได้แค่เพียง 1 ทีมเท่านั้น
  • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน


จัดโดย

 • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Park

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post