fbpx

คณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วม กสพท ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง

 คณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วม กสพท ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง

“อยากเรียนหมอ! แต่ไม่อยากเรียนไกลบ้าน ทำไงดีนะ?”
“แพทย์ กสพท ใกล้บ้านมีที่ไหนบ้างนะ?”

วันนี้เราจะมาดูแบบเจาะลึกกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดคณะแพทยศาสตร์ใกล้บ้านเราบ้าง ภาคไหนมีตัวเลือกเยอะ ภาคไหนมีตัวเลือกน้อย แต่ไม่ใช่ปัญหาถ้าคะแนนถึง พี่เลยหาข้อมูลของคะแนน กสพท ในปี 2563 มาฝากน้อง ๆ ด้วย!! คะแนนในครั้งนี้เราอ้างอิงมาจากประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9 ถ้าพร้อมแล้ว มาดูกันเลย!!

 1. ภาคเหนือ
  อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่  66.06
  อันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่63.2283
  อันดับ 3 คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 62.5958
  .
 2. ภาคกลาง
  อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ที่
  – คณะแพทยศาสตร์ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 75.1088
  – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 69.1621
  อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็น 3 ที่
  – ศิริราชพยาบาล คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 71.22
  – โรงพยาบาลรามาธิบดี คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 69.9445
  อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 69.4570
  อันดับ 4 วิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า หรือแพทย์ทหาร
  – ชาย คะแนน กสพท คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 62.1306
  – หญิง คะแนน กสพท คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 63.2846
  อันดับ 5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แบ่งเป็น
  – คณะแพทย์วชิรพยาบาล คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 67.9394
  – โรงพยาบาลตากสิน คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 66.3505
  อันดับ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 67.3409
  อันดับ 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 64.3209
  อันดับ 8 มหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งเป็น 2 ที่
  – โรงพยาบาลราชวิถี คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 59.3547
  – โรงบาลเลิดสิน คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 58.9375
  อันดับ 9 มหาวิทยาลัยสยาม คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 57.8169
  .
 3. ภาคตะวันออกเฉียงใต้
  มหาวิทยาลัยบูรพา คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 63.6140
  .
 4. ภาคอีสาน
  อันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 66.2192
  อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 62.4473
  .
 5. ภาคใต้
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คะแนน กสพท ต่ำสุดอยู่ที่ 63.5591

และทั้งหมดนี้ คือ คณะแพทยศาสตร์ที่กระจายอยู่ในแต่ละภาคนั่นเอง น้อง ๆ คนไหนที่กำลังกังวลว่าตัวเองต้องไปเรียนไกลบ้านเพราะการเรียนแพทย์ค่อนข้างใช้เวลานาน ก็หมดกังวลในเรื่องนี้ไปได้เลย แต่ว่า สายการเรียนนี้เป็นสายการเรียนที่ต้องมีความทุ่มเท และรักในวิชาชีพมาก ๆ พี่เชื่อว่าถ้าน้องมีใจรักในสายนี้จริง ๆ ไม่ว่าเรียนที่ไหน น้อง ๆ ก็สามารถจบมาเป็นบุคลากรตัวอย่างที่ดีได้แน่นอน 

สามารถติดตามข่าวสาร

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
(อัปเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)
kat pari

pari

Related post