fbpx

รวม 6 คณะที่มักโดนเข้าใจผิด

 รวม 6 คณะที่มักโดนเข้าใจผิด

“เรียนแพทย์แผนไทยมาเป็นหมอนวดหรอ?”
“เรียนเกษตรจบมาทำนาหรอ?”
“เรียนโบราณคดีมาขุดหากระดูกรึเปล่า?” 

น้อง ๆ เคยได้ยินประโยคแนวนี้บ้างไหม ถ้าไม่เคย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี…แต่ถ้าเคย มารวมตรงนี้เลย!!  เพราะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิด ที่คนภายนอกชอบเข้าใจในเรื่องของคณะต่าง ๆ ผิดเพี้ยนไป หนึ่งในนั้นอาจมีคณะที่น้องอยากเข้าก็ได้นะ ลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคณะโดนเข้าใจผิดเรื่องอะไรบ้าง แล้วเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปตอบกันเลย!!
.

1. สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “วิศวกรรมศาสตร์” 

“เรียนวิศวกรรมศาสตร์แสดงว่าซ่อมของเก่งแน่เลย”

เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ = ต้องซ่อมคอม, เรียนวิศวกรรมไฟฟ้า = ต้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น
นี่คือสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มักโดนเข้าใจผิดบ่อย ๆ ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าจริง ๆ แล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์เขาเรียนอะไรกันบ้าง

สิ่งที่วิศวกรรมศาสตร์เรียน 

แบ่งเป็น วิศวะ 5 แบบ

 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ครอบคลุมทุก ๆ ด้านของคอมพิวเตอร์ และอาจยังต้องรู้ถึงระบบของไฟฟ้าในบางส่วนด้วย
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า เรียนทั้งด้านทฤษฎีต่าง ๆ และการประยุกต์ของไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็ก ในเรื่องของวงจร การผลิต และการถ่ายโอนพลังงานด้านไฟฟ้า ซึ่งสาขาของไฟฟ้ามีแยกย่อยอีกเป็นจำนวนมาก
 3. วิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในสาขาวิศวกรรม เน้นความรู้ด้านฟิสิกส์ มาประยุกต์กับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ พลศาสตร์ รวมถึงการออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรอีกมากมาย
 4. วิศวกรรมโยธา ต้องเรียนเรื่องการวางแผน และการควบคุมด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธาณสุข ทำการวิจัย และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวัสดุในการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. วิศวกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ ต้องรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ ควบคุม การขนส่ง จัดเก็บต่าง ๆ ของสินค้า และบริการ รวมถึงการคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้านระบบขนส่ง ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สินค้า หรือบริการไปถึงผู้รับอย่างดีที่สุด
  .
2. สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “แพทย์แผนไทย”

“เรียนแพทย์แผนไทยจบแล้วไปเป็นหมอนวดหรอ”

จริง ๆ เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญมาก แต่ทำไมถึงชอบโดนเข้าไปผิดว่าไปเป็นหมอนวด ลองมาดูดีกว่าว่าจริง ๆ แล้วแพทย์แผนไทยเขาเรียนอะไรบ้าง

สิ่งที่แพทย์แผนไทยเรียน

เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุในระบบร่างกายเข้ามาผสมกับศาสตร์ของวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ แถบเอเชีย เช่น อินเดีย เป็นกระบวนการที่ต้องตรวข วินิจฉัย บำบัด และการป้องกัน จริง ๆ การเรียนแพทย์แผนไทยจะเน้นการรักษาเมื่อเกิดโรคนั้นขึ้นแล้ว ไม่เน้นหาข้อมูลของเชื้อที่ทำให้เกิดโรค เป็นเหมือนการรักษาที่ปลายเหตุ แต่จะเน้นวิธีธรรมชาติเข้ามารักษา การเรียนจะต้องเรียนตั้งแต่การซักถามประวัติคนไข้ การรักษา การตรวจสอบวินิจฉัยโรค และการจ่ายยา รวมถึงยาส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นการรักษาในรูปแบบสมุนไพร ทั้งแบบสด และแบบแห้ง เรียกได้ว่าครบวงจรของสมุนไพรเลยทีเดียว 

แพทย์แผนไทยประกอบไปด้วย 4 หลักวิชา คือ

 1. เวชกรรมไทย เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุที่ทำให้เกิด การวางแผนรักษา และตำรับยารักษาโรค
 2. เภสัชกรรมไทย เป็นการปรุงยาแผนไทย
 3. ผดุงครรภ์ไทย การดูแลสุขภาพแม่ และเด็ก ทั้งก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด
 4. นวดไทย เป็นการเรียนการนวดพื้นฐาน ใช้การนวดเข้ามาบำบัดรักษานั่นเอง
  .
3. สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ศิลปศาสตร์”

“เรียนศิลปศาสตร์จบมาวาดรูปขาย”

อีกหนึ่งคณะที่มักโดนเข้าใจผิด ทำไมเรียนศิลป์ถึงต้องวาดรูป คนส่วนใหญ่มักคิดว่าศิลปะ = การวาดรูป ทำให้มีการเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งว่าการที่เราอยากเรียนศิลปศาสตร์ต้องไปวาดรูปเท่านั้น จริง ๆ คณะศิลปศาสตร์ถือว่าเป็นศาสตร์ในหลายแขนงของศิลป์เลย เราลองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

สิ่งที่ศิลปศาสตร์เรียน

ขึ้นอยู่กับการเรียกของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย อาจเรียกเป็นคณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะอักษรศาสตร์ แต่เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความเข้าใจในมนุษย์ และสังคม ทั้งในเรื่องของภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาของแต่ละประเทศ รวมถึงยังมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เข้ามาผสมเพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้มากยิ่งขึ่น
.

4. สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “เกษตรศาสตร์”

“เรียนเกษตรไปขุดดินหรอ?”

การเกษตรถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศของเรา แต่ทำไมถึงคิดว่าจบคณะเกษตรศาสตร์มาแล้วต้องมาปลูกผัก หรือเลี้ยงวัว การปลูกผักหรือเลี้ยงวัวไม่ใช่เรื่องผิด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ได้มากมาย แต่การเรียนในคณะเกษตรสามารถทำให้เรามีวิชาชีพไปพัฒนาได้มากกว่านั้น ลองมาดูเลย

สิ่งที่เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ต้องเรียนตั้งแต่การศึกษาด้านงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติในด้านการเกษตรอย่างสมบูรณ์ โดยคณะเกษตรมีสาขาดังนี้

 1. สาขาพืชสวน การผลิตพืชสวนประดับ ไม่ดอกไม้ประดับ เปป็นการใช้วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตกแต่างสวน และอาคารบ้านเรือน
 2. สาขาพืชไร่ พืชที่มีความสำคัญของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิต และลดการใช้แรงมากขึ้น
 3. สาขาพืชผัก การผลิตพืชผัก เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามามีหน้าที่ในกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืชในแลปด้วย
 4. สาขาปฐพีศาสตร์ เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์การเกษตร ในด้านทรัพยากรดิน น้ำ และพืช เช่น การจัดการทรัพยากรดิน การพัฒนาการเกษตร
 5. สาขากีฏวิทยา ศึกษาเรื่องแมลง เกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา การแบ่งชนิดแมลงศัตรูพืช ศัตรูมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง สามารถแก้ไขปัญหาการระบาด 
 6. สาขาโรคพืชวิทยา เป็นการวินิจฉัยโรคพืช และสาขาของโรคต่าง ๆ ปัจจัยของเชื้อ และสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชนั่นเอง
 7. สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขานี้ต้องเรียนเกษตรในทุก ๆ ด้าน ต้องมีความรู้ทั้งด้านเกษตร และเทคโนโลยี เพื่อนำมาถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้ชาวบ้านในชนบทได้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด
  .
5. สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “นิเทศศาสตร์”

เรียนนิเทศหรอ งั้นก็ต้องมีแต่เพื่อนเป็นดารา

เรียนนิเทศไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเป็นดารา และตัวน้องที่เรียนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นดาราด้วย เพราะนิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในแขนงต่าง ๆ มากมาย ลองมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

สิ่งที่นิเทศศาสตร์เรียน

สิ่งที่น้อง ๆ ต้องเจอในการเรียนนิเทศศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการสื่อสาร ทั้งด้านทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาท หน้าที่ และอีกมากมาย เพื่อให้ผู้รับเข้าใจสารที่เราสื่อออกมา เป็นการนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านโทรทัศน์ วิทยุ ละคร ภาพยนตร์ รวมถึงสิ่งพิมพ์ ซึ่งแต่ละสื่อก็จะมีการนำเสนอที่แตกต่างกันไป
.

6. สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “food science”

“จบมาแล้วเป็นพ่อครัว / แม่ครัวใช่ไหม”

หลาย ๆ คนพอเราพูดตำว่า food science ออกมาก็จะคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารแน่นอน และอาชีพก็จะหนีไม่พ้น เชฟ หรือเปิดร้านขายอาหาร แต่จริง ๆ แล้ว food science ไม่ได้เกี่ยวกับการทำอาหารเลย และถือว่าเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมาก เราลองมาดูดีกว่าว่าในคณะนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

สิ่งที่ food science เรียน

ชื่อตรงตัวภาษาไทย คือ วิทยาศาสตร์อาหาร เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ไม่เน้นการคำนวณ ส่วนมากจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อดูว่าวิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่ส่งผลต่ออาหาร เช่น ปฏิกิริยาเคมีที่ส่งผลต่ออาหาร หรือสารอาหารต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าตา และรสชาติ เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหาร การตรวจสอบ และมาตรฐานการควบคุมอาหารต่าง ๆ จะเห็นว่าการเรียน food science ไม่จำเป็นต้องทำอาหารเป็น แต่แค่มีความอยากรู้ในเรื่องของอาหารก็เรียนได้แล้ว!!

และทั้งหมดนี้ คือ คณะที่พี่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง เป็นยังไงกันบ้าง มีคณะไหนที่น้อง ๆ อยากจะเข้าบ้างไหม และมีน้อง ๆ คนไหนที่เคยโดนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคณะที่อยากเข้าหรือเปล่า ถ้ามีลองเอาข้อมูลที่พี่เอามาให้ไปตอบคนถามดูได้เลย ทั้งนี้ ทุกอาชีพมีคุณค่า และความสำคัญในตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองในมุมไหน ถ้าเป็นสิ่งที่เราสอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 

kat pari

pari

Related post