fbpx

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา งานรพีวิชาการ ประจำปี 2563

 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา งานรพีวิชาการ ประจำปี 2563

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา จะจัดกิจกรรมในวันที่ 30 มกราคม 2564 แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

  1. รอบคัดเลือก เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
  2. รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา สามารถสมัครผ่านทางลิ้งก์ Google Form โดยเข้าไปรับลิ้งก์การรับสมัครได้ที่ Facebook page วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ งานรพีวิชาการ ประจำปี 2563 ได้จัดรายการ “LOL : Lens of Law” ขึ้น ซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นในรูปแบบ Podcast เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย นำเสนอข้อมูลที่ย่อยง่าย ทั้งยังได้ความรู้ในเรื่องของกฎหมาย สังคมและเศรษฐกิจ โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ มาถกถามพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชม ผู้ฟัง โดยประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันนั้นล้วนเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ซึ่งน้องๆสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ผ่านช่องทาง Spotify ชื่อ Raphituofficial รวมถึง Facebook page และ Youtube channel ของงานรพีวิชาการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สามารถติดตามกิจกรรมของงานรพีวิชาการ ประจำปี 2563 ได้ที่

Facebook : วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Instagram: RaphivichakarnTU

Twitter : RaphivichakarnTU

Youtube : RaphivichakarnTU

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 20 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 30 มกราคม 2564

จำนวนรับสมัคร

  • รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน (เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียน ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดโดย

  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post