fbpx

ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ Future Leaders ในการเพิ่มทักษะ Psychology Management : Leaders of Tomorrow (รุ่นที่ 1)

 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ Future Leaders ในการเพิ่มทักษะ Psychology Management : Leaders of Tomorrow (รุ่นที่ 1)

ในสังคมแห่งยุคที่แตกต่างทางความคิดสุดๆ ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่โลกดิจิทัลที่ไร้พรมแดน เยาวชนและคนรุ่นใหม่จึงเป็นทั้งความหวังและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่วันข้างหน้าทัดเทียมเวทีโลก

ประเทศชาติต้องการแนวร่วม ต้องการผู้นำรุ่นใหม่ ที่เห็นความสำคัญของพัฒนาระบบวิธีคิด มีไอเดีย และเปิดกว้างกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่กระบวนการทางระบบ แห่งกฎหมายและนโยบายต่างๆอย่างสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ Future Leaders ในการเพิ่มทักษะจิตวิทยาผู้นำ เข้าใจสภาวะอารมณ์ ความคิด ความคาดหวัง ของตนเอง และผู้อื่น เข้าใจบริบทโลกทั้งภายใน และภายนอก ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ยอมรับ และนำไปสู่การจัดการอย่างสร้างสรรค์ได้ ด้วยศาสตร์ของโลกและศิลปะแห่งจิตวิทยา

ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้นำคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำประเทศไทยสู่ก้าวต่อไป ภายใต้ธีม Leaders of Tomorrow

📍ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม โดย กรอกรายละเอียดตาม Link ที่แนบมานี้พร้อมแนบคลิปนำเสนอมุมมองสั้นๆ ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้ (ไม่เกิน 3 นาที) ครอบคลุมประเด็น ความสำคัญของการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และความมุ่งหวังของตนกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

📍ทีมงานจะคัดเลือก 80 ท่าน และจะติดต่อกลับภายในวันที่ 18 พ.ย.นี้ เพื่อยืนยันการร่วมเวิร์คช้อป Leaders of Tomorrow (รุ่นที่ 1)

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเอิร์ธ 086-832-6266

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 16 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 28-29 พฤศจิกายน และ 5-6 ธันวาคม 2563 เวลา : 10.00-16.30น (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • โรงแรม De Prime (ซอยรางน้ำ)

จัดโดย

  • สนับสนุน โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post