fbpx

@KASEM Open House 2020 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 @KASEM Open House 2020 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

@KASEM Open House 2020

17-19 ธันวาคม 2563 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดประสบการณ์ ลองเรียน ลองรู้ ลองลงมือปฏิบัติ

วิศวะ นักบิน โรงแรม ท่องเที่ยว นิเทศ สถาปัตย์ นักกฎหมาย นักจิตวิทยา นักธุรกิจ หลากหลายสาขาอาชีพ เรียนรู้ได้ @KASEM

ร่วมงาน Open House 2020 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม โทร.02-320-2777 1418-9 มือถือ 064-550-1000

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 17-19 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง คุณครู และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

จัดโดย

  • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post