fbpx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT รุ่น 2

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT รุ่น 2

การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ต้องการศึกษาวิธีการออกแบบและสร้างระบบ Internet of Things (IoT) ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดในการทำระบบ Smart Room, Smart Home, Smart Offic

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 15 มกราคม 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 27 -29 มกราคม 2564 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าใช้จ่าย

  • 3,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้อง ท.542 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post