fbpx

นิทรรศการเด็กไอดี! IDUSK TILL IDAWN

 นิทรรศการเด็กไอดี! IDUSK TILL IDAWN

นิทรรศการจัดแสดงผลงานของนิสิตปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเลิศ อุรัสยะนันท์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อยุ่ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฝั่งถนนพญาไทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย)

IDUSK TILL IDAWN เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตในหนึ่งวันของนิสิตภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมในด้านที่ไม่เคยได้เปิดเผยออกมาก่อน ร้อยเรียงเรื่องราวในหนึ่งวันตั้งแต่รุ่งสางจวบค่ำจนถึงเช้าของอีกวันว่าเป็นอย่างไรผ่านการจัดแสดงผลงานวิชา Intro Visual Skill และการจัดรูปแบบนิทรรศการที่เล่นกับแสง สี รูปร่าง รูปทรง และวันเวลา

ภายในงานนิทรรศการยังประกอบด้วยกิจกรรม Blind Contour Drawing จำลองการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 การทำแบบสอบถาม The Power of When การค้นหาตัวเอง จุดถ่ายรูปอย่างดีโดยนิสิตนักออกแบบ รวมไปถึงการขายสินค้าและของที่ระลึกและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งผ่านประสบการณ์นั้นมา โดยหากทางโรงเรียนต่าง ๆ พานักเรียนมาร่วมชมงานเพื่อเป็นแนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทางผู้จัดยินดีจะจัดกิจกรรมแนะแนวให้เป็นพิเศษ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ไม่ต้องลงทะเบียน

วันที่จัดกิจกรรม

  • 3-9 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียน ม.ต้น / นักเรียน ม.ปลาย / ประชาชนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ลานต้นปีบ อาคารเลิศ อุรัสยะนันท์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

  • นิสิตภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมปี 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post