fbpx

ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest”

 ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest”

Friendly Design ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest” ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อคนทั้งมวลที่สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่สาธารณะต่าง ๆได้
 • ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของคนในสังคม
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในความสำคัญเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design for All)
 • เพื่อนำแบบที่สามารถต่อยอดได้ไปสร้างทำ “ห้องน้ำสาธารณะอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” ในพื้นที่เป้าหมายจริง ให้มีผลสัมฤิทธิ์ด้านการต่อยอดเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนไม่เกิน 5 คน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564
 • ประกาศผลรางวัล และรับรางวัล จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา +ของรางวัล +ประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา+ของรางวัล+ประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา +ของรางวัล+ ประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล : ของรางวัล + ประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 1 รางวัล : ของรางวัล + ประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/FriendlyDesignThailand

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 •  3 เมษายน 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนไม่เกิน 5 คน

จัดโดย

 • FriendlyDesignThailand

Design Contest_62

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post