fbpx

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563”

 ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563”

อีซูซุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับธยมศึกษาในสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563” ในหัวข้อ “ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิด เรื่องสุขภาพ” ชิงรางวัลอีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารและที่พักฟรีตลอดการเดินทาง
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน
รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม
ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2966-2127-9

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

  • 5 มกราคม 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ
    • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
    • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
  • ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

จัดโดย

  • อีซูซุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Art Contest2_17112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post