fbpx

English Camp: Learn English your way ตอน ยกเครื่องวิธีเรียน

 English Camp: Learn English your way ตอน ยกเครื่องวิธีเรียน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้

 • เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจการเรียนในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเอง ทั้งจากบุคลิก ความชอบ ความถนัด เวลา ทุนทรัพย์ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้สื่อสาร แลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้จากผู้อื่นในรูปแบบที่หลากหลาย เพราะหัวใจของภาษาคือการสื่อสาร
 • ผู้เข้าร่วมสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการเรียนภาษาของตนเองได้ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • นักเรียนชั้น ม.1 ขึ้นไป เพื่อเสริมการเรียนที่โรงเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้ วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 • ครูฝึกสอน เพื่อนำไปพัฒนาวิธีการสอน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • อุปกรณ์การเรียนส่วนตัว เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุค สมุดจด ดิกชันนารี (ตามความถนัด)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สิ่งที่ได้รับ

 • ผลงานของตัวเองจากการร่วมกิจกรรม
 • อาหารเที่ยงวันละ 1 มื้อ พร้อมเครื่องดื่ม มูลค่ารวม 100 บาท ต่อวัน
 • ของที่ระลึกจากค่าย

***

เกี่ยวกับผู้จัด:

ชื่น เป็นผู้ที่ชอบการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งด้วยตัวเองและจากสถาบันต่าง ๆ,เป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิด

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก RMIT University นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและอาศัยอยู่ที่บ้านชื่น

***

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่บ้านไกล(ผู้หญิง) สามารถมาค้างคืนที่บ้านชื่นได้ในราคา 3,500 ต่อคน รวมค่ากิจกรรม ที่พัก และอาหาร 2 มื้อ (เช้า และ กลางวัน) พักได้ 4 คน หรือที่พักใกล้เคียงพร้อมรถรับส่ง (ไม่จำกัดเพศ)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ชื่น 092 2702724

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 14 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 16-20 พฤศจิกายน 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.1 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้) อุดมศึกษา บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

 • 2,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Baan Chuen บ้านชื่น 101 ถนนพญาลิไท อ.เมือง จ.พิษณุโลก

จัดโดย

 • ชื่น ผู้ก่อตั้งบ้านชื่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post