fbpx

ค่าย BIOLOGY FUN CAMP 

 ค่าย BIOLOGY FUN CAMP 

BIOLOGY FUN CAMP 
เรียนรู้พื้นฐาน และ เข้าใจภาพรวมชีววิทยา มนุษย์ สัตว์ พืช โดยกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีและความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆได้

สำหรับนักเรียนระดับ ม.3-4 และน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ที่ต้องการปูพื้นฐานความเข้าใจวิชาชีววิทยา
แคมป์ 1 วัน เวลา 9.00-16.00
วันเสาร์ที่ 30 ม.ค.64

สถานที่ Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรม
รูปถ่ายกิจกรรมโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx

ค่าเข้าแคมป์ 1,200 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 30 มกราคม  2564

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3 – 4

ค่าใช้จ่าย

  • 1,200 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

  • Tree Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post