fbpx

เปิดบ้านการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ATM Open House 2020)

 เปิดบ้านการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ATM Open House 2020)

พบกับกิจกรรมเปิดบ้านการจัดการเทคโนโลยีการบิน ( ATM Open House ) ซึ่งกิจกรรมนี้น้องๆ จากทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสามารถเข้าร่วมได้

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่1 สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ รวมไปถึงการพบปะรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน

การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Aviation Technology Management : ATM ) เรียนอะไรบ้าง จบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วอุตสาหกรรมการบินในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นอย่างไรบ้าง…และร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่ในอาชีพด้านการบินได้ในงาน!!

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : ATM KU Open House Instagram : @atm.kasetsart

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนภายใน 12 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 19 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

  • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าจากทุกแผนการเรียน

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้องประชุม0410 ตึกชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดโดย

  • นิสิตชั้นปีที่1 สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post