fbpx

ห้องเรียนเสมือน online วิทย์สุขภาพ มฟล.

 ห้องเรียนเสมือน online วิทย์สุขภาพ มฟล.

รีวิวเจาะลึกในห้องเรียนเสมือน online กับ 4 หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 2. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 3. วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
 4. วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพร้อมตอบในทุกข้อสงสัยจากรุ่นพี่ เรียนอะไร ค่าเทอมเท่าไหร่ จบแล้วทำงานอะไร แหล่งทุนการศึกษา เรียนเป็นภาษาอังกฤษยากหรือไม่ พร้อมทดลองเรียนจริงบางหัวข้อ

ค้นหาสิ่งที่ชอบ คณะที่ใช่ สาขาวิชาที่โดนใจ Online ผ่าน Zoom ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 14 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 – 19.00 น. (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

 • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย / ปวช.-ปวส. / บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ดู LIVE สด

จัดโดย

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post