fbpx

ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 7 (โดมกาวน์ 7)

 ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 7 (โดมกาวน์ 7)

กำหนดการ

 1. รับสมัครวันที่ 19 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563
 2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
 3. ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
 4. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2563
 5. ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563
 6. จัดกิจกรรมวันที่ 8-10 มกราคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกแผนการเรียน
 2. มีความสนใจในคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปแบบกิจกรรม

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวการเรียน การสอนและสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งจัดโดยภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด ภาควิชารังสีเทคนิค สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของทุกภาควิชา/สาขา ที่กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านได้ในเอกสารการสมัคร โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “สวมกาวน์ก้าวสู่โดม” , ทวิตเตอร์ @domegowntu และ อินสตาแกรม @domegowntu อย่าลืม !! อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบนะคะ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 8-10 มกราคม 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

 • 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • 1. คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 • 2. คณะสหเวชศาสตร์ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

จัดโดย

 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post