fbpx

Me & The New Normal The Series

 Me & The New Normal The Series

Me & The New Normal The Series

ซีรีส์ที่จะพาน้อง ๆ เสริมทักษะการอยู่ในสังคมได้อย่าง “เฉลียวฉลาด” ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการคัดกรองข่าวสารรอบตัวให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงวิธีการหาข้อมูลความรู้รอบตัว ให้น้องเป็นคนยุคใหม่ที่รู้รอบด้าน รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี

โดยการเรียนสด มีพี่ ๆ Trainer มา ‘ชวนคุยชวนโค้ช’ สื่อสารตอบโต้ได้แบบ Real time ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM VDO Conference) 💻

👉สำหรับน้อง ๆ ตั้งแต่อายุ 8 -14 ปี หรือน้อง ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น 👉เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. 👉จัดเต็มไปเลย! 8 ครั้ง 8 Episode ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 6 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 7 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2563 (เฉพาะวันเสาร์)

จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ป.4 – ป.6 / ม.ต้น

ค่าใช้จ่าย

  • 3,200 บาท (จ่ายตอนสมัคร) (2,300 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น!!)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

  • YourNextU YOUNG

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post