fbpx

ติสแตก (เจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์ 8 คณะ)

 ติสแตก (เจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์ 8 คณะ)

🎬รายละเอียดค่ายติสแตก รุ่นที่ 37

(รบกวนอ่านให้ครบถ้วนนะคะ)

ค่ายเจาะลึกคณะด้านนิเทศศาสตร์กับพี่ๆ จาก 9 คณะ🎥

 • นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 • วารสาร ธรรมศาสตร์
 • นวัตกรรมและสื่อสารสังคม มศว
 • ICT ศิลปากร
 • ศิลปกรรมฯ การละคอน ธรรมศาสตร์
 • ศิลปกรรมฯ การแสดงและกำกับการแสดง มศว
 • อักษรฯการแสดง จุฬาฯ
 • อักษรฯ การแสดง ศิลปากร
 • และคณะใหม่ล่าสุด นิเทศศาสตร์ เกษตรฯ

*** ค่ายนี้จัดทำโดยกลุ่ม RHYTHM OF ARTS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคณะ/มหาลัยดังกล่าวทั้งสิ้น ***

เรียน 2 วัน

21-22 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10:00-16:00น. (ค่ายไป-กลับ)

สถานที่Rhythm of arts creative space ซ .อินทามาระ 26/2 ใกล้ Mrt สุทธิสา

🎥 สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่าย 🎥

 1. ค่ายนี้จะเจาะลึกทั้ง8คณะด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจเกี่ยวกับสาขานิเทศศาสตร์ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำ ภาพยนตร์ , โฆษณา , การแสดง ฯลฯ ร่วมเจาะลึกกันที่นี่คะ
 2. น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบมืออาชีพ เช่นกิจกรรมที่ให้น้องๆ เรียนรู้ด้านนิเทศฯ และวารสารศาสตร์ โดยการทำความรู้ที่กำลังจะได้เรียนในค่าย มาสร้างเป็นภาพยนตร์ สั้น หรือแม้กระทั่งการสร้างละครเวทีของตัวเอง
 3. น้องๆ จะได้รู้ความแตกต่างทางการเรียน ของทั้ง8คณะ แนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จนกระทั่ง. รูปแบบวิชาเรียน ในมหาลัย ว่ามีวิชาอะไรบ้าง และมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 4. การแนะนำอาชีพในอนาคตของสายนิเทศศาสตร์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่น้องๆสามารถเข้าใจ และปรึกษากับพี่ๆได้อย่างเจาะลึกและถึงแก่น
 5. กระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ขอน้องๆ อย่าคาดหวังถึงการนั่งเรียนนั่งฟัง แต่การเรียนที่นี่ เน้นการปฎิบัติ ลงมือทำ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฎิสัมพันธ์แบบกลุ่มที่จะสร้างความสนิทกันให้แก่น้องๆ และน้องๆ จะมีเพื่อนที่คอยปรึกษาและรักในสิ่งเดียวกัน
 6. น้องๆ ทุกคนจะได้รับประกาศณียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการคะ

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

3,900 บาทเท่านั้น

( ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนปฎิบัติ ด้านภาพยนตร์ โฆษณา การแสดง. ละครเวที และสื่อนิเทศศาสตร์ ทั้งหมดแล้ว )

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 18 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 21-22 พฤศจิกายน 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

 • 3,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Rhythm of Arts ( CREATIVE SPACE ) ซอยอินทามาระ 26/2 ใกล้สถานี MRT สุทธิสาร

จัดโดย

 • Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTRE)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post