fbpx

UPDATE สถานะการเปิดรับสมัครรอบพอร์ตฟอลิโอประจำสัปดาห์ (รวม > 40 สถาบัน TCAS64)

 UPDATE สถานะการเปิดรับสมัครรอบพอร์ตฟอลิโอประจำสัปดาห์ (รวม > 40 สถาบัน TCAS64)

TCAS64 รอบ 1 รับในรูปแบบ PORTFOLIO

UPDATE : 19 ธันวาคม  เวลา 16:00 น.

อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์แต่ละสถาบัน


สถาบันภาคกลาง

สถาบันโครงการกำหนดการรับสมัครสถานะข้อมูลการรับสมัคร
จุฬาฯหลายโครงการ7 – 18 ม.ค.64https://bit.ly/38d8Nt4
จุฬาฯคณะแพทยศาสตร์16 – 30 ก.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3meUQyK
มก. บางเขนรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)5 ธ.ค.63 – 10 ม.ค.64https://bit.ly/3n1rcgU
มก. บางเขนรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)2 – 6 ก.พ.64https://bit.ly/3n1rcgU
มก. กำแพงแสนรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)1 – 30 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3e4CHkn
มก. กำแพงแสนรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)29 ธ.ค.63 – 11 ม.ค.64https://bit.ly/2LR52R6
มก. ศรีราชารับด้วย Portfolio19 ต.ค. – 31 ม.ค.64https://bit.ly/3e0LKTf
มก. ว.เฉลิมพระเกียรติโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา1 ต.ค.63 – 31 ม.ค.64https://bit.ly/3kvMTEG
มจธ.2 โครงการ16 พ.ย. – 21 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kuSo6M
มจธ.4 โครงการ21 ธ.ค.63 เป็นต้นไปปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kuSo6M
มจพ.หลายโครงการ1 ต.ค. เป็นต้นไปปิดรับสมัครhttps://bit.ly/31J5dTE
สจล.รับด้วย Portfolio2 พ.ย. เป็นต้นไปปิดรับสมัครhttps://bit.ly/37HW9lS
มธ.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)2 – 16 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3lwi1om
มธ.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)5 – 19 ม.ค.64https://bit.ly/3odLbcx
มหิดลรับด้วย Portfolio1 – 25 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3nyL4Iy
มศวรับด้วย Portfolio5 – 20 ม.ค.64https://bit.ly/2KTEYEh
มศก.รับด้วย Portfolio (ช่วงที่ 1)8 ก.ย. – 17 ก.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3mmB1W7
มศก.รับด้วย Portfolio (ช่วงที่ 2)28 ก.ย. – 29 ต.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/31IxQ39
มศก.รับด้วย Portfolio (ช่วงที่ 3)5 – 14 ม.ค.64https://bit.ly/3n8iNIr
มบ.รับด้วย Portfolio5 – 19 ม.ค.64https://bit.ly/36DU0p6
มสด.รับด้วย Portfolio12 ต.ค.63 – 22 ม.ค.64https://bit.ly/3okTG6y
นมร.รับด้วย Portfolio14 – 20 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2J7cOoD
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข16 ต.ค. – 5 ก.พ.64https://bit.ly/2Tpc67Z
สกว.รับด้วย Portfolio Audition A (ช่วงที่ 1)21 ก.ย. – 26 ต.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3orvLlZ
สกว.รับด้วย Portfolio Audition B (ช่วงที่ 2)27 ต.ค – 4 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/35tsrhC
สกว.รับด้วย Portfolio Audition C (ช่วงที่ 3)7 ธ.ค.63 – 15 ม.ค.64https://bit.ly/37Gadfv
มทร.กรุงเทพรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)19 ต.ค. – 13 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/34yjaW5
มทร.กรุงเทพรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)14 ธ.ค.63 – 8 ม.ค.64https://bit.ly/3r8fEeu
มทร.ธัญบุรีรับด้วย Portfolio1 ธ.ค.63 – 17 ม.ค.64https://bit.ly/2JFfDNJ
มทร.พระนครรับด้วย Portfolio12 ต.ค.63 – 10 ก.พ.64https://bit.ly/2TBy480
มทร.รัตนโกสินทร์รับด้วย Portfolio2 ธ.ค.63 – 12 ก.พ.64https://bit.ly/2Jyak2T
มทร.สุวรรณภูมิรับด้วย Portfolio5 ต.ค.63 – 31 ม.ค.64https://bit.ly/3jAGOFU
มทร.ตะวันออกรับด้วย Portfolio5 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564https://bit.ly/34r1wDu

สถาบันภาคเหนือ

สถาบันโครงการกำหนดการรับสมัครสถานะข้อมูลการรับสมัคร
มช.รับด้วย Portfolio6 – 15 ม.ค.64https://bit.ly/3870yio
มน.รับด้วย Portfolio1 – 15 ธ.ค. 63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/350mc63
มพ.4 โครงการ1 – 15 ธ.ค. 63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kAyqaU
มจ.รับด้วย Portfolio15 ก.ย. – 31 ต.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2HyDoXf
มฟล.8 โครงการ5 – 20 ม.ค.64https://bit.ly/3dX11V1
มทร.ล้านนารับด้วย Portfolio1 – 31 ธ.ค. 63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3oAXTmX

สถาบันภาคอีสาน

สถาบันโครงการกำหนดการรับสมัครสถานะข้อมูลการรับสมัคร
มกส.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)5 ต.ค. – 20 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/35CqWO2
มกส.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ.64https://bit.ly/2KmLWBP
มข.รับด้วย Portfolio9 – 18 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2GSV7IE
มทส.18 โครงการ1 – 21 ต.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/37GlDjf
มทส.แพทย์ / ทันตะ / พยาบาลธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2I02pL7
มนพ.รับด้วย Portfolio1 ธ.ค.63 – 31 ม.ค.64https://bit.ly/35EnL8I
มมสโครงการเด็กดีมีที่เรียน26 ต.ค. – 6 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3jpGgm1
มมสรับด้วย Portfolio1 – 15 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2J5wY2i
ม.อบ.รับด้วย Portfolio16 ต.ค. – 1 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kv1L6q
มทร.อีสานรับด้วย Portfolio4 – 31 ม.ค.64https://bit.ly/38dgTAs

สถาบันภาคใต้

สถาบันโครงการกำหนดการรับสมัครสถานะข้อมูลการรับสมัคร
มทษ.รับด้วย Portfolio1 ธ.ค.63 – 13 ม.ค.64https://bit.ly/3lvMj9C
มนร.รับด้วย Portfolio5 ม.ค. – 4 ก.พ.64https://bit.ly/34o1zzO
มวล.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)20 ส.ค. – 20 ก.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kGNQdm
มวล.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)22 ก.ย. – 18 ต.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kGNQdm
มวล.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 3)19 ต.ค. – 22 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kGNQdm
มวล.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 4)23 พ.ย. – 20 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kGNQdm
มวล.รับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 5)21 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค.64https://bit.ly/3kGNQdm
ม.อ.รับด้วย Portfolio5 – 14 ม.ค.64https://bit.ly/2K7TGrm
มทร.ศรีวิชัยรับด้วย Portfolio5 – 25 ม.ค.64https://bit.ly/34wC4g7

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถาบันโครงการกำหนดการรับสมัครสถานะข้อมูลการรับสมัคร
มรภ.สวนสุนันทารับด้วย Portfolio1 ต.ค. 63 – 6 ม.ค. 64https://bit.ly/37EPzwb
มรภ.สงขลารับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1)5 ต.ค. – 4 ธ.ค. 63ปิดรับสมัคร
มรภ.สงขลารับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 2)21 ธ.ค. 63 – 29 ม.ค. 64https://bit.ly/3p6s30O
มรภ.พิบูลสงครามรับด้วย Portfolio1 ต.ค.63 – 22 ม.ค.64https://bit.ly/2TqxWbi
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับด้วย Portfolio10 ก.ย. – 15 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/3kvQNgS
มรภ.วไลยอลงกรณ์รับด้วย Portfolio1 ก.ย.63 – 30 ม.ค.64https://bit.ly/35xCCBV
มรภ.เชียงใหม่รับด้วย Portfolio1 พ.ย. – 16 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/34A7iTD

รับตรง64

สถาบันโครงการกำหนดการรับสมัครสถานะข้อมูลการรับสมัคร
ม.เวสเทิร์นรับตรง64จนถึง 30 พ.ย. 63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/31FBXwW
มรภ.พระนครรอบโควตาพิเศษ24 ส.ค. – 30 ก.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2TpodBX
มรภ.สวนสุนันทารับตรง64 (นานาชาติ)https://bit.ly/3dX2L0x
มศวโครงการร่วม มศว – ม.นอตติงแฮม9 ต.ค. – 10 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/2TphgRp
มรภ.นครปฐมรับตรง6415 ต.ค. 63 – 15 ธ.ค. 63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/35CC2Tv
มทร.ศรีวิชัยรับตรง64 (ปวช. , ปวส.) ครั้งที่ 128 ก.ย. – 22 พ.ย.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/34wC4g7
มทร.ศรีวิชัยรับตรง64 (ปวช. , ปวส.) ครั้งที่ 223 พ.ย. – 31 ธ.ค.63ปิดรับสมัครhttps://bit.ly/34wC4g7
มทร.ศรีวิชัยรับตรง64 (ปวช. , ปวส.) ครั้งที่ 31 ม.ค. – 10 มิ.ย.64https://bit.ly/34wC4g7

PANOT

PANOT

Related post