fbpx

THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon

 THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon

ค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 10

THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2563

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

THNG Camp เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมไทย

กิจกรรมค่ายในปีนี้จัดภายใต้ชื่อ “THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon” ด้วยเราเห็นถึงความสำคัญของ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุระหว่าง 18-29 ปี

สาขาไอที : เปิดรับทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับไอที

สาขาการตลาด : เปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีความสามารถด้านการตลาดและการขาย สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม

ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thng.in.th

— เข้าค่ายฟรี แถมได้ลุ้นเงินรางวัลกับกิจกรรม Hackathon รวม 30,000 บาท —

หมายเหตุ ถ้ามีผู้สม้ครเกินจำนวนที่รับ ทางผู้จัดโครงการจะสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงอีกครั้ง โดยการตัดสินของผู้จัดโครงการถือเป็นที่สิ้นสุด

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 19-22 ธันวาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 45 คน

ระดับการศึกษา

  • นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18-29 ปี สาขาไอที และ สาขาการตลาด

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

จัดโดย

  • มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post