fbpx

ค่ายกำยำ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

 ค่ายกำยำ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

1.การจัดกิจกรรม ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นกิจกรรม 1 วัน ไม่มีการค้างแรม และผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 วัน เท่านั้น

2.ตลอดการทำกิจกรรมจะยึดข้อปฏิบัติตนตามแบบ New Normal เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้

 1. กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน เพื่อลดความแออัด
 2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากตรวจพบว่ามีไข้ (อุณภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 4. จัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และให้มีมาตราการการล้างมือระหว่างทำกิจกรรม

หมายเหตุ : หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการดังข้อ 2) ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อรับกลับในขั้นต่อไป

3.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน (แบ่งเป็นวันละ 50 คน/วัน) มีตัวสำรอง 20 คน ในกรณีมีผู้สละสิทธิ์

4.หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกำยำ ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 200 บาท โดยผู้เข้าร่วมค่ายกำยำครั้งที่ 2 จะได้รับเสื้อค่ายพร้อมของที่ระลึก

5.สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

 1. โทรศัพท์ พี่อ้อ : 083-227-7436 พี่วี : 094-497-2895 พี่เฟิร์น : 088-791-8022
 2. Facebook page: กำยำ (https://www.facebook.com/spscgumyum)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกแผนการเรียน
 2. เป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมเรียบร้อย และมีความสนใจในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
 3. เอกสารประกอบการสมัคร -หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/1BrM4wBkxFBuJ6GVgtYIS6UIVoxtFIB7x/view?usp=sharing

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 14-15 พฤศจิกายน 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

 • 200 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

 • สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post