fbpx

So Real Workshop by College of Design ครั้งที่ 5

 So Real Workshop by College of Design ครั้งที่ 5

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หรือนักเรียนที่กำลังจบ ม.6 ปวช. และ ปวส. มาเรียนรู้และสนุกไปกับ Workshop ให้เข้าถึงหัวใจของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ กับแคมป์…

“So Real Workshop by College of Design ครั้งที่ 5”

มาลองเรียน มาลองรู้ ทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับ 5 สาขา วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่

 • สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ (Photography and Visual Media)
 • สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และ
 • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ (Fashion Design)

ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 – 16:00 น. วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมครบตามหลักสูตรรับประกาศนียบัตรใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio ในการสมัครเรียนต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับผู้สนใจเรียนสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ โทร. 02-997-2222 ต่อ 3631

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 24 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 25-27 พฤศจิกายน 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 500 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย / ปวช.-ปวส.

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย

 • วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post