fbpx

ค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open house 2020)

 ค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open house 2020)

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การได้ลองใช้ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ และการทำกิจกรรมสุดสนุกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ การลองทดสอบ mini multiple interview (MMI) จำลอง ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการคัดนักศึกษาแพทย์ ของทางสำนักวิชาฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์

น้องที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติม ความคืบหน้าโครงการและเอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งในการสมัครออนไลน์ (หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนที่ออกโดยสถาบันการศึกษาและหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 100 บาท) ได้ที่ https://www.facebook.com/SMDOpenHouseWU หรือ https://smd.wu.ac.th/

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 16 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 20-22 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

  • ค่าสมัคร 100 บาท ถ้าผ่านคัดเลือกจ่ายยืนยันสิทธิ์ 3,000 บาท

รูปแบบจัดกิจกรรม

  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

จัดโดย

  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post