fbpx

Psychology Camp for Teen -9 Jan 2021

 Psychology Camp for Teen -9 Jan 2021

PSYCHOLOGY CAMP FOR TEEN

 

 • เรียนรู้พื้นฐานจิตวิทยา /หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
 • เข้าใจความสำคัญและบทบาทของจิตวิทยา ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน ในสายบริการ และการแพทย์
 • เรียนรู้การรับมือกับปัญหาจิตวิทยา และจัดการกับปัญหา และความเครียด
 • เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพสายจิตวิทยา

เหมาะสำหรับ ระดับ ม.4-6
วิทยากร: ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
*รับเกียรติบัตร เมื่อผ่านการอบรม และรูปถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 9.00-12.00 วันเสาร์ที่ 9 ม.ค.64ค่าอบรม 1,200บาท
สถานที่ Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)รูปถ่ายดาวโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

 • 9 มกราคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.4-6

ค่าใช้จ่าย

 • 1,200บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

 • Tree Learning

Psychology Camp for Teen -9 Jan 2021

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post