fbpx

โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth”

 โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth”

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันคิด และสร้างสรรค์การรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่าง เพื่อนำไปต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ

📢 เปิดรับสมัครแล้ว . สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth” โดย สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล .

📆 ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
📍 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต .

ร่วมสร้างเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางที่หลากหลาย เปิดโอกาสฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนอย่างสร้างสรรค์ นำไปปฏิบัติจริง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ

🗂 กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ : https://bit.ly/register_bkkinter_camp .
รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
– ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีมละ 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน
– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
– ผู้สมัครทั้ง 4 คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร
– ส่งแผนรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังจบกิจกรรมค่าย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
– ทีมที่ชนะเลิศแผนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการจริงให้สัมฤทธิผล ทีมละ 20,000 บาท
– ทีมที่ชนะการดำเนินการ จะได้รับรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ท่านองคมนตรี จรัญธาดา กรรณสูต พร้อมทุนการศึกษา .

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการดำเนินงาน
🏆 รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม .

สอบถามเพิ่มเติม
คุณพรรณวิภา 081 8465604 | คุณกฤติยา 081 9011637
หรือ Inbox Facebook: Rotary Bangkok International
www.facebook.com/RotaryBangkokInter

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 20 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 24 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับสมัคร

  • 50

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีมละ 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน
    โดยผู้สมัครทั้ง 4 คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ค่าใช้จ่าย

รางวัลผู้ชนะ

  • รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการดำเนินงาน -รางวัลชนะเลิศ: รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม

สถานที่จัดกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

จัดโดย

  • สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth”

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

Facebook >> Rotary Bangkok International

ขอบคุณข้อมูลจาก สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

kat pari

pari

Related post