fbpx

IT Camp MJU 2021 : Build you first app!

 IT Camp MJU 2021 : Build you first app!

IT Camp MJU 2021

ค่ายกิจกรรมของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สายการเรียน วิทย์-คณิตฯ ศิลป์-คำนวณ และ แผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ นักเรียนสาย ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ค้นหาตัวเอง ทดลองสร้างแอพพลิเคชั่นของตนเอง

การเข้าร่วมโครงการค่ายกิจกรรมไม่เพียงแต่แนะแนวเส้นทางในอนาคต แต่เป็นพื้นที่สำหรับการให้ความรู้ มิตรภาพ ความสนุกสนาน และเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสู่สายอาชีพในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-873900 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/IT.Major.MJU

หากสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.itsci.mju.ac.th/ITCAMP

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 15-17 มกราคม 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

ระดับการศึกษา

  • ม.ปลาย สายการเรียน วิทย์-คณิตฯ ศิลป์-คำนวณ และ แผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

  • 350 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโดย

  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post