fbpx

HEALTH SCEINCE SCHOOL ADMISSION WORKSHOP SUN 1NOV20

 HEALTH SCEINCE SCHOOL ADMISSION WORKSHOP SUN 1NOV20

👨‍🔬ใครอยากเรียนแพทย์ต้องไม่พลาดงานนี้ครับ 😽🧑‍🔬Health Sceince Admission Workshop มาทำความเข้าใจ

และเตรียมความพร้อมยื่นหมอ ทันตะ เภสัช สัตวฯ TCAS รอบ 1 กันครับ

-เข้าใจหลักเกณฑ์การรับสมัคร

-เข้าใจการสอบ BMAT, IELTS, SAT SUBJECT

-เตรียมอย่างไรให้พร้อมทั้งคะแนน และ Portfolio

-ประเมินความพร้อมด้วย Mock Exam

-วางแผนรายบุคคล

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ไม่ได้ระบุ

วันที่จัดกิจกรรม

  • 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่ได้ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

  • 700 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

  • TREE LEARNING CO., LTD.

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก             treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post