fbpx

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

 ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์) เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งน้องสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้สมัครโครงการรับนักศึกษา (ตามเงื่อนไขของภาควิชาฯ) ได้อีกด้วย !!!

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 30 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 13-15 พฤศจิกายน 2563 (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • 250 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.5 และ ม.6 สายวิทย์ – คณิต (ไม่รับสายอาชีวะ) เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

รูปแบบจัดกิจกรรม

  • ดูวีดีโอ, ดู LIVE สด, ทำแบบทดสอบ ดูสนุกได้ความรู้

จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ออนไลน์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post