fbpx

DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE วิทยาการข้อมูล สำหรับการแพทย์

 DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE วิทยาการข้อมูล สำหรับการแพทย์

เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (Data Science) ออกแบบการเก็บข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ผู้เข้าร่วมแคมป์จะได้

 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล
 • ออกแบบฐานข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น
 • เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลต่าง (ระบบเซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติ manual input & อื่นๆ)
 • สร้างรีพอร์ท และ วิเคราะห์ข้อมูล
 • นำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้


เหมาะสำหรับระดับชั้น ม.4-6 ที่สนใจสายวิทยาการข้อมูล, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิศวะชีวการแพทย์ และผู้สนใจศึกษาหาความรู้ สร้าง Profile พัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน
อาจารย์ผู้สอนอ.แชมป์ กิติคุณ สะอาดData Engineer /วิศวกร / Programmer
แคมป์ 1 วัน 9.00-16.00 (พัก 1 ชั่วโมง)วันเสาร์ที่ 19ธ.ค.63
สถานที่ Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรมรูปถ่ายดาวโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx
ค่าเข้าแคมป์ 2,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

 • 19 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.4-6

ค่าใช้จ่าย

 • 2,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

 • Tree Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post