fbpx

[ทุนเรียนต่ออังกฤษ] Chevening Scholarships 2021/2022 (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2563)

 [ทุนเรียนต่ออังกฤษ] Chevening Scholarships 2021/2022 (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2563)

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2021/2022 โดยทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และองค์กรที่ร่วมมืออื่นๆ เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต ซึ่งกำหนดจะเปิดรับสมัครทุน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2020 รายละเอียดตามมาทางนี้เลยค่ะ

ทำความรู้จักกับ Chevening Scholarships

เริ่มมีการมอบทุน Chevening Scholarships มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 โดยมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 43,000 คนทั่วโลก

ทุนนี้จะเฟ้นหาผู้ที่มีศักยภาพมากพอที่จะกลายเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ได้และกล้าแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ

ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่ง จะต้องมีประวัติการศึกษาดีเด่น และสามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำได้ โดยจะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี และได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 44,000 คนทั่วโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญ

นายไมเคิล สก็อตไคลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชีฟนิ่ง ระบุว่า “ทุนชีฟนิ่งคือเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ที่มอบให้แก่ผู้ที่เราคัดสรรแล้วว่า มีคุณลักษณะในการจะเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลบนเวทีโลก ผู้รับทุนไม่เพียงแต่จะได้รับการศึกษาระดับชั้นนำของอังกฤษเท่านั้น แต่ยังจะได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายอันทรงพลังของศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่ง เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ และองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนทุนด้วย นักศึกษาทุนชีฟนิ่งจะได้ทั้งรับประโยชน์และร่วมสร้างประโยชน์แก่วงสังคมนี้ไปตลอดชีวิต ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่งปี 2559/2560 นี้ และขอสนับสนุนให้บรรดาผู้นำทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ ได้ร่วมสมัครทุนชีฟนิ่งกับเราวันนี้ นี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้”

ผู้ที่จะสมัครรับทุนนี้สามารถเลือกไปเรียนสาขาใดที่สถาบันใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทยปีนี้ คณะกรรมการกำหนดมาว่าจะได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษ หากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความสนใจเรียนต่อในด้านต่อไปนี้
Democracy ประชาธิปไตย
Governance การปกครอง
Human rights สิทธิมนุษยชน
Conflict issues ประเด็นความขัดแย้ง
Human trafficking การค้ามนุษย์
Migration การอพยพ
Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Energy พลังงาน
Trade and investment การค้าและการลงทุน
Economic governance การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนชีฟนิ่งในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง (Upper second-class honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมง
– ได้คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (ไม่มีทักษะใดได้คะแนนน้อยกว่า 5.5)
– ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย
– ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยและพำนักอยู่เป็นเวลา 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Second-class Honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 6. มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป
 7. ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร
 8. ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน
 9. ทุนการศึกษานี้ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน
 10. ฉลาด บุคลิกภาพดี มีความสามารถหลายด้านที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในประเทศ
 11. มีศักยภาพมากพอที่จะเรียนจนจบหลักสูตรที่เลือกไว้
 12. มีแผนการหลังเรียนจบที่ชัดเจน แสดงเป้าหมายการทำงาน และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนที่จะทำให้กลายเป็นผู้นำระดับสูงภายใน 10 ปี
 13. จะต้องคอยติดต่อและให้ความช่วยเหลือกับสมาคมของผู้เคยได้รับ ทุน Chevening แม้ว่าจะเรียนจบไปนานแล้วก็ตาม โดยเข้าร่วมทั้งทางออนไลน์ และงาน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศไทย
 14. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ในประเทศอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ประเทศไทย และประเทศอังกฤษ

หลักสูตรที่เลือกจะต้องเปิดเรียนปีการศึกษา 2017/2018 เท่านั้น

มูลค่าทุน

 •      ค่าเดินทางไปสอบสัมภาษณ์
 •      ค่าเล่าเรียนทั้งปีการศึกษาเต็มจำนวน
 •      ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-อังกฤษ
 •      ค่าครองชีพในช่วงที่ไปถึงอังกฤษตอนแรกๆ
 •      ค่าทำ Thesis หรืองานวิจัย
 •      ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่เกินมาจากข้อกำหนดสายการบิน
 •      ค่าทำวีซ่า
 •      ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่รวมค่าที่พัก และค่ากินอยู่

สำหรับหลักสูตร MBA และสาขาการเงินจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้สูงสุด GBP 18,000 (ประมาณ 980,000 บาท) ถ้าสถานศึกษาที่เลือกมีค่าเล่าเรียนที่สูงกว่านี้ ผู้เรียนจะต้องเสียเพิ่มเอง

Chevening Scholarships 2021/2022 timeline

วันเวลา รายละเอียด
3 September 2020 Applications open at 12:00 BST
3 November 2020 Applications close at 12:00 GMT
From 4 November 2020 Sifting of applications against eligibility criteria
January to Mid-February 2021 Applicants are shortlisted for interviews by the British Embassies/High Commissions in-country
22 February 2021 The deadline to submit two references and education documents is 12:00 GMT
1 March to 30 April 2021 Global interview period
Early June 2021 Announcement of interview results
15 July 2021 Deadline for UK university unconditional offers
September/October 2021 2021/2022 Chevening Scholars commence their studies in the UK

การสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.chevening.org/apply

วันสิ้นสุดการรับสมัคร

    3 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครสามารถกรอกชื่อหลักสูตรและสถาบันลงในแบบฟอร์มขอทุนได้ถึง 3 อันดับ หากที่แรกปฏิเสธก็จะดูอันดับรองลงมาตามลำดับ หากได้รับทุนแต่ถูกปฏิเสธจากสถานศึกษาทั้ง 3 อันดับเลย คณะกรรมการให้ทุนจะหาที่เรียนในสถาบันอื่นๆ ให้แทน
 2. ระเบียบการและเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้สมัครทุนต้องตรวจสอบเองจากสถาบันเหล่านั้น บางที่อาจต้องใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่คะแนนสูงกว่านี้
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียนในแต่ละสถาบันเอง

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.org/

ขอบคุณข้อมูลจาก OXBRIDGE Institute

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post