fbpx

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการควบคุมการติดเชื้อ

 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการควบคุมการติดเชื้อ
 • BASIC LIFE SUPPORT : BASIC INFECTION CONTROL & DRUG RESISTANCE อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การป้องกันการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา
 • เรียนรู้การวธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบณ์เหตุได้อย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้หลักการ และ แนวทางปฎิบัติ การควบคุมการติดเชื้อโรคต่างๆ และเชื้อดื้อยา เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเสริมสร้างสุขภาพทีดี
 • ฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ในสายงานกว่า 25 ปี

เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ระดับ ม.2-6
*รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรม

 1. Basic Life Support
 2. Infection Control & Drug Resistance

*อบรม และฝึกปฎิบัติ 8.30-12.30

*ค่าเข้าอบรม 1,600 บาท

กรุงเทพ

รอบ 1) ส 6 ก.พ. 64 – ทรีเลิร์นนิ่ง BTS พญาไท

รอบ 2) ส 20 มี.ค. 64 – ทรีเลิร์นนิ่ง BTS พญาไท

ขอนแก่น

รอบ 3) อ 4 เม.ย.64 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัคร/ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก www.treelearningx.com

ค่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ https://www.treelearningx.com/health-science

แอดไลน์ @treelearning

โทร 095-505-5665

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 15 มกราคม 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 6, 20 และ 24 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.2 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

 • 1,600 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ทรี เลิร์นนิ่ง พญาไท / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย

 • ทรี เลิร์นนิ่ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post