fbpx

ค่ายหมอ ทันตะ เภสัช : พื้นฐานการป้องกันการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา

 ค่ายหมอ ทันตะ เภสัช : พื้นฐานการป้องกันการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา

BASIC INFECTION CONTROL & DRUG RESISTANCE  อบรมการป้องกันการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา

เรียนรู้หลักการ และ แนวทางปฎิบัติ การควบคุมการติดเชื้อโรคต่างๆ และเชื้อดื้อยา เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเสริมสร้างสุขภาพทีดี

เหมาะสำหรับระดับ ม.3-6

ฝึกอบรมโดย หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ในสายงานกว่า 25 ปี

*รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรม และรูปถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม

*อบรม และฝึกปฎิบัติ 9.00-12.00
*ค่าเข้าอบรม 900 บาท

วันที่ ส20มี.ค.64 – ทรีเลิร์นนิ่ง BTS พญาไท
สถานที่ ทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท (บีทีเอสพญาไท)

www.treelearningx.com
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665
แอดไลน์ @treelearning  

#campforteen
#ค่ายหมอ
#treelearningx

 

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 20 มีนาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น, ปวช. / ปวส. 

ค่าใช้จ่าย

  • 900 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

  •  ทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท (บีทีเอสพญาไท)

จัดโดย

  • ทรีเลิร์นนิ่ง 

ค่ายหมอ ทันตะ เภสัช : พื้นฐานการป้องกันการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post