fbpx

ค่าย AgroCMU X-perience Camp #2 ตอน ดื่มนม…ชมมอ 2

 ค่าย AgroCMU X-perience Camp #2 ตอน ดื่มนม…ชมมอ 2

“ค่าย AgroCMU X-perience Camp” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจในกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร มีความมุ่งมั่นในการที่จะเลือกศึกษาต่อหรือกำลังมีความคิดที่จะศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมทำกิจกรรมทั้งทางวิชาการและสันทนาการ เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของกิจการระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดูว่า เราสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ให้กับวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างไร
 • Field Trip ออกเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าของอุตสาหกรรมอาหาร
 • Visit CMU พาน้อง ๆ เที่ยวชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีทำเลที่ตั้งและทัศนียภาพที่สวยงาม ประกอบกับมีเรื่องราวและศิลปวัฒนธรรม ในด้านต่าง ๆมากมาย
 • พาน้อง ๆ ไปเรียนรู้วิธีและลงมือแปรรูปนํ้านมโคเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
 • เข้าห้องแลป เรียนรู้การแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์นม พร้อมกิจกรรมการทดลองจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 23-25 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 และ ม.6 สายวิทย์ – คณิต

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

รูปแบบจัดกิจกรรม

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post