fbpx

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

📢 ข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-based Education (เรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริง) เรียน 3 เดือน สลับฝึกงาน 3 เดือน ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

——————————————————————————————————–———–———–

หลักสูตรที่เปิดสอน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดังนี้

  1. สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
  2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต)
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พิจารณาจากการสัมภาษณ์)

วิธีการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ โดยคลิกที่ https://forms.gle/qnLytZvD4qJqDvqS8
  2. สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) ณ ห้องรับสมัครนักศึกษา PIM อาคาร CP ALL ACADEMY ชั้น L สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00 น.

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือ ติดต่อที่ :

—————————————————————————–

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media ได้ที่ : https://www.facebook.com/agipim/

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post