fbpx

สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

 สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

สวัสดีครับ! เพื่อนๆที่จะสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีนี้ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการสมัครวิชาเฉพาะแพทย์ ติดตามโพสต์นี้ได้เลยนะครับ (อ้างอิง กสพท.63 ติดตามประกาศ กสพท.64 ประมาณวันที่ 21 ต.ค.64)


วิธีการเตรียมรูปถ่าย

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติรูปถ่าย

 • เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาว หรือน้ำเงิน (สีฟ้าก็ใช้ได้ครับ)
 • ม.6 ใช้ได้ทั้งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 • เด็กซิ่วไม่ควรใช้รูปที่เป็นชุดนักเรียน ให้ใช้ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพแทน
 • รูปหน้าตรงเห็นเต็มหน้า
 • ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาใดๆ (แว่นสายตาก็ห้ามสวม)
 • ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ข้อนี้เป็นเหตุผลที่เด็กซิ่วห้ามใช้ชุดนักเรียนครับ)
 • รูปถ่ายต้องไม่รีทัชใดๆ ทั้งสิ้น งดโฟโต้ชอป งดแอปเซลฟี่

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมรูปถ่าย

 • น้องจะสแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์ หรือ ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์ ก็ใช้ได้เช่นกันครับ
 • ไฟล์ที่ได้ต้องเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น
 • สแกนมา หรือถ่ายรูปมาไฟล์ใหญ่แค่ไหน ต้องหาทางปรับขนาดไฟล์รูปไม่ให้เกิน 240 KB
 • และมีความกว้างอยู่ที่ 180-500 พิกเซลเท่านั้น น้อยกว่า 180 มากกว่า 500 ไม่ได้
 • ความสูงของรูปอยู่ที่ 200-600 พิกเซลเท่านั้น น้อยกว่า 200 หรือมากกว่า 600 ไม่ได้
 • ไม่ว่าจะใช้กล้องโทรศัพท์หรือเครื่องสแกนเนอร์ อย่าลืมครอป ตัด รูปให้พอดีขอบรูปจริงนะครับ เพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าชัดเจน

วิธีการเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบบัตรประชาชน

 • ข้อมูลบนบัตร ถูกต้องครบถ้วน
 • บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ
 • หากชื่อบนบัตรประชาชน ไม่ตรงกับเอกสารอื่นๆ เช่น ใบปพ. เอกสารลาออก ต้องอัปโหลดเอกสารการเปลี่ยนชื่อที่ทางเขตออกให้ด้วย

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารอัปโหลด

 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าบัตร ที่มีรูปผู้สมัคร ด้านหลังไม่ต้องถ่าย)
 2. เซ็นชื่อ-นามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง บนกระดาษสำเนาบัตรประชาชน
 3. สแกน หรือ ถ่ายรูป สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว
 4. ตัวไฟล์ดิจิตอลจะเป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf ก็ได้ มีขนาดเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ที่ใช้อัปโหลดได้ต้องไม่เกิน 2MB

ข้อควรระวัง !

 • ไม่ต้องถ่ายด้านหลังบัตร เอาแค่ด้านหน้าบัตรที่มีรูปตัวเองเท่านั้น
 • เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องบนกระดาษก่อน !! ไม่เซ็นต์บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
 • ตรวจเช็คคุณสมบัติรูปภาพที่จะใช้อัปโหลดให้ถูกต้อง (.jpg หรือ pdf ขนาด A4 ไม่เกิน 2MB)

ใครต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง

 • หากเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และชื่อบนเอกสารแต่ละอย่างไม่ตรงกัน ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 • เด็ก ม.6 ใช้ใบ ปพ.7 ต้องมีตราโรงเรียนประทับ (ยื่นเรื่องคำร้องขอใบ ปพ.7 จากห้องวิชาการของโรงเรียน ปิดเทอมก็เข้าไปขอได้)
 • เด็กซิ่วเกินปี 1 ต้องใช้ใบ ปพ.2 หรือ ปพ. 1 และใบลาออกจากมหาวิทยาลัยรัฐ ผลของการลาออกต้องสมบูรณ์ก่อนวันที่ กสพท. กำหนดในปีการศึกษานั้นๆ
 • อยู่ปี 4 หรือ ปีสุดท้ายของหลักสูตร ใช้ ปพ.2 หรือ ปพ. 1 และกสพท.อนุญาตให้ ไม่ต้องลาออก แต่ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาปี 4 จากมหาวิทยาลัย
 • น้องที่จบม.6 ซิ่วอยู่บ้าน หรือ อยู่ปี 1 แล้วจะซิ่ว ใช้ใบ ปพ.2 หรือ ปพ. 1 ไม่ต้องใช้เอกสารใดอีกในการสมัครวิชาเฉพาะ

 • ประกาศ กสพท.64 ฉบับที่ 1 : คลิก (รอประกาศ)
 • ประกาศ กสพท.64 ฉบับที่ 2 : คลิก (รอประกาศ)
 • ติดตามข้อมูลสมัครวิชาเฉพาะแพทย์เพิ่มเติม : http://www9.si.mahidol.ac.th/
PANOT

PANOT

Related post