fbpx

รับ 8 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.แม่ฟ้าหลวง (5 – 20 ม.ค.64)

 รับ 8 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.แม่ฟ้าหลวง (5 – 20 ม.ค.64)

สวัสดีครับ! (16 ต.ค.63) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเข้าร่วม TCAS64 รอบ 1 รับในรูปแบบ Portfolio ที่เน้นการพิจารณาผลงานเป็นหลัก โดยปีนี้ยังคงเปิดรับในโครงการคล้ายเดิมจากปีก่อน 8 โครงการ สิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญในรอบพอร์ตฟอลิโอของ มฟล. คือทางสถาบันจะกำหนดรูปแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเองมาให้เพื่อนๆใส่ข้อมูล นั่นหมายความว่าพอร์ตฟอลิโอที่เพื่อนๆทำขึ้นเอง จะไม่สามารถใช้ยื่นได้ เพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมอ่านประกาศรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนสมัครนะครับ ซึ่งแต่ละโครงการก็จะเน้นพิจารณาผลงานแตกต่างกันออกไป ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ


กำหนดการคัดเลือก


โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการรับตรงสำนักวิชา : คลิก
 2. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา : คลิก
 3. โครงการห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ : คลิก
 4. โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 5. โครงการสำหรับครูแนะแนว : คลิก
 6. โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : คลิก
 7. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า : คลิก
 8. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา : คลิก

 • ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่  5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ
 • หมายเหตุ:
  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร TCAS64


 • อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post