fbpx

รับเยอะ 4,000+ ที่นั่ง! TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.พะเยา (เปิดรับ 1 ธ.ค.นี้)

 รับเยอะ 4,000+ ที่นั่ง! TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.พะเยา (เปิดรับ 1 ธ.ค.นี้)

สวัสดีครับ! มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วนะครับ (TCAS64 รอบ 1 Portfolio) โดยปีนี้การรับยังเป็นคงการหน้าเดิม เช่น โควตานักเรียนเรียนดี, โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น แน่นอนว่ายังคงใช้ GPAX, แผนการเรียน และผลงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเช่นเดิม เพื่อนๆคนไหนสนใจห้ามพลาดนะครับ!

ประกาศรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มพ.

  • โควตานักเรียนเรียนดี : คลิก
  • โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : คลิก
  • โครงการ วมว. : คลิก
  • โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา : คลิก

  • ขอบคุณข้อมูล : http://admission.up.ac.th/
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post